ZMĚNA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 1.9.2024

14.června 2024  |   Bc. Klára Badurová  |   120x  |  

Na základě § 123 odst. 4 novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1. 1. 2024 nově stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovatel. V návaznosti na tuto změnu došlo novelou vyhlášky č. 423/2023 Sb., ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.“), a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 1. 2024.

Na základě výše uvedeného dne 27. 5. 2024 Rada města Havířova stanovila měsíční výši úplaty pro období školního roku 2024/2025 za předškolní vzdělávání v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, ve výši 650,00 Kč/dítě.

Děkujeme za pochopení a podporu při zajištění kvalitního vzdělávání a péče pro vaše děti.


Logo MŠ Přímá
Skutečně zdravá škola