Režim dne

Mgr. Michaela Štefková, DiS.  |   2449x  |  

6:00 – 7:15 Scházení ve třídě Berušek, volné hry a činnosti

7:15 – 10:00 Rozcházení do tříd s třídní učitelkou, dopolední hry a řízené, didakticky zacílené činnosti, pohybové aktivity, průběžná svačina

10:00 – 11:30 Pobyt venku, spontánní i řízené činnosti, sezónní činnosti, pohybové hry, poznávací činnosti (V případě sezóny odchod ven v 9:15)

11:30 – 12:45 Příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, klidový režim, odchod dětí domů

12:45 – 14:00 Podle individuální potřeby dětí odpočinek, klidné hry a činnosti (relaxace, skládání, puzzle, kreslení, hry s pěnovými kostkami, plastelínou, navlékání korálků …)

14:00 – 16:30 odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, zájmové kroužky, individuální činnosti, odchod dětí domů

Stanoveným režimem dne je zajištěný pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, věkové a individuální zvláštnosti a potřeby, biorytmus, reaguje i na neplánované situace v naší mateřské škole. Pevně je stanovená pouze doba stravování a odpočinku nebo klidového režimu.

Scházení a rozcházení dětí

Provoz MŠ je od 6:00 – do 16:30 hodin.

Od 6:00 hodin se všechny děti scházejí ve třídě Berušek.

Od 16:00 hodin se všechny děti rozcházejí ve třídě Berušek.


PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD :

Berušky          6:00 - 16:30

Broučci           7:30 - 16:00

Mravenečci    7:00 - 16:00

Motýlci            7:15 - 15:30

Včelky             7:00 - 15:30


Ráno se uzamykají všechny vchody školky v 8:30 hodin.

Po obědě si můžete vyzvedávat děti v době :

od 12:00 – 12:30 hodin.

Prosíme, nechejte své děti v klidu naobědvat!

Odpoledne se otevírají všechny vchody školky ve 14:00 hodin. Pokud budete chtít své dítě připravit před touto dobou, nahlaste to v daný den paní učitelce na třídě.

Logo MŠ Přímá
Skutečně zdravá škola