Organizační schéma

Mgr. Michaela Štefková, DiS.  |   1823x  |  

Organizační schéma:

Mateřská škola je samostatným právním subjektem.

Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Ředitelce mateřské školy jsou přímo podřízeni: vedoucí učitelka, vedoucí školní kuchyně, účetní, provozní zaměstnanci, zaměstnanci na DPP a DPČ.

Vedoucí učitelce jsou přímo podřízení pedagogičtí zaměstnanci. V době nepřítomnosti ředitelky je vedoucí učitelka pověřena jejím zastupováním.

Vedoucí školní kuchyně jsou přímo podřízení zaměstnanci školní kuchyně.

Členění na útvary

  • vedení školy
  • útvar pedagogický
  • útvar provozních zaměstnanců
  • útvar školního stravování
  • útvar ekonomický.
Logo MŠ Přímá
Skutečně zdravá škola