Základní informace

Mgr. Michaela Štefková, DiS.  |   2498x  |  

Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace

IČO: 70958246

Mateřská škola byla otevřena dne 3. 3. 1969, a do sítě škol je zařazena od 1. 7. 2002

Rejstřík škol.

Statutární orgán: ředitelka Bc. Monika Šotkovská

Zřizovatel: Statutární město Havířov

Organizace sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

a) poskytování předškolního vzdělávání,

b) zabezpečování školního stravování dětí,

c) zabezpečování stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) vlastním zaměstnancům.

Logo MŠ Přímá
Skutečně zdravá škola