Platba stravného a školného

1.září 2021  |   Mgr. Michaela Štefková, DiS.  |   787x  |  


INFORMACE  K   PLATBĚ  STRAVNÉHO VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2021/2022

- výběr z provozního řádu -

 

Stravné se platí bezhotovostně formou inkasa. Plátce stravného (rodič) musí mít pro naši mateřskou školu zřízeno svolení k inkasu u své banky. Inkaso stravného bude provedeno společně s platbou školného 400 Kč (za měsíc) a to k 15. v měsíci. Inkaso se provede na běžný měsíc a v následujícím měsíci se odečte případný přeplatek za stravné. To znamená, že vyúčtování stravného se provádí vždy v následujícím měsíci. Kdo ještě nemá zřízeno svolení k inkasu, bližší informaci obdrží v kanceláři školní kuchyně.

 

Platba v hotovosti může být provedena jen ve výjimečných případech, např. když rodič nevlastní účet. Platbu v hotovosti provedete vždy nejpozději do 3.dne v měsíci v kanceláři školní kuchyně v době od 7.00-13.00 hodin. Sudý týden v úterý a ve středu je možné stravné uhradit v době od 10.00 – 15.30 hod.

 

První den nemoci dítěte si můžete vyzvednout oběd v kuchyni v době od 11,00 – 11,15 hodin. V dalších dnech nemoci nelze oběd odebírat. Každou nepřítomnost dítěte hlaste vedoucí školní jídelny na telefonním čísle 596 411 342 nebo na email sjmsprima@seznam.cz.

Odhlašování-omlouvání dítěte na následující den zapište do sešitu, který je uložen v šatně dětí do 13.00 hodin. Po nemoci  nahlaste, kdy dítě opět nastoupí do mateřské školy. Nemělo by se stávat, že dítě přijde do mateřské školy a nebylo nahlášeno.

 

Cena stravného:

Děti do 6 let věku ve škol. roce 2021/2022

      - celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačinka+nápoje)     39,- Kč

 

Děti od 7 let věku (děti, které ve školním roce 2021/2022 dosáhnou věku 7 let)

     - celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačinka+nápoje)          41,- KčLogo MŠ Přímá
Skutečně zdravá škola